Děti

Soukromá školka – v čem se liší?

Generace dnešních tříletých a o něco málo starších dětí to nemá jednoduché. Pokud jejich rodiče bydlí ve městě, s velkou pravděpodobností nebudou tyto děti přijaty do školky ve třech letech. Letos, stejně jako vloni bude podle předpokladů odmítnuto až 40 % uchazečů. Pomohou soukromé školky?

Co je soukromá školka?

Současná situace, kdy kapacity školek nestačí uspokojovat poptávku po umístění dětí do předškolních zařízení, nahrává těm podnikatelským subjektům, které nabízejí služby celodenní péče o děti. Cena za tyto služby se odvíjí od velikosti města a v žádném městě se zpravidla nejedná o službu, kterou by si mohl dovolit rodič s průměrným platem.

Nutno ale podotknout, že status školky, tj. předškolního zařízení určeného na výchovu a vzdělávání dětí, má jen malá část z nich, zbytek je zřízen podle živnostenského zákona a zajišťuje služby v oblasti hlídání dětí. Proč tomu tak je? Školka zřízená podle školského zákona je zařízení, jehož činnost je přísně regulována – školka musí splňovat přísné hygienické normy, podávat odpovídající stravu, zajistit pedagogický personál, musí zajistit potřebný prostor (např. je předepsán maximální počet dětí na jednu toaletu) apod. Právě tato legislativní omezení stojí v cestě firemním školkám, protože dostát jim si žádá značnou počáteční investici. Je pravidelně kontrolována Českou školní inspekcí a podle toho, jak při kontrole obstojí, dostane určitou výši státní dotace. Tato dotace je určena na neinvestiční výdaje (tedy platy učitelů) a dosahuje určité části toho, co dostává státní zařízení – zbytek pokrývá školné.

Takto fungující školka má ze zákona povinnost reinvestovat svůj zisk do vzdělávání, zatímco školka zřízená podle živnostenského zákona funguje za účelem generování zisku. Takže ne každé zařízení, které poskytuje služby péče o děti za určitý poplatek, je opravdu školka.

Výhody a nevýhody soukromé školky

Nevýhodou soukromých školek je jejich relativní nedostupnost, tj. výše školného. Pokud si vyberete školku, která je přísně regulována ministerstvem školství, měla by vám nabídnout minimálně stejně kvalitní služby jako státní školka, zpravidla však nabízí nadstandard.

Jednoznačně se jedná o nižší počet žáků ve třídě, který umožňuje individuálnější přístup. Často je rozšířená výuka jazyků, cizojazyční lektoři nebo nabídka zájmových kurzů, za které by mimo školku rodič platil kurzovné. Nespornou výhodou je jejich větší flexibilita – nabízejí služby odpovídající nárokům rodičů, tzn. nezavírají zpravidla ve čtyři hodiny odpoledne, a nabízejí další doplňkové služby.

Mohlo by zaujmout...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

8 + 16 =