Děti

Není vaše dítě přetížené?

Uvažovali jste někdy o tom, že i dítě může být přetížené? Ve věku tří, čtyř let? Zdá se to zvláštní, že? Přetížení vzniká u dítěte stejně jako u dospělého  – v situaci, kdy má rozplánovaný celý den, kdy nemá dostatek času a prostoru na odpočinek. Jak tomu předejít a jak přetížení řešit?

Zájmové kroužky, fenomén dnešní doby

Dnešní rodiče mají mnohem větší možnosti než kdysi jejich rodiče. Dětem mohou nabídnout kvalitnější hračky, o rodičovství a výchově dětí existuje nepřeberná nabídka knih a časopisů. Stejně široká je i nabídka zájmových kroužků a kurzů pro děti, a to už pro nemluvňata. Zvlášť ve větších městech ubývá matek, které by svůj čas s dětmi trávily jinak než v prostředí s vyučujícím a jasným programem.

Jsou tedy zájmové kroužky přínosné, nebo ne? Naši rodiče s námi také necvičili, netancovali, nezpívali, nezpracovávali keramiku ani nechodili plavat, a přišli jsme snad o něco?  Jak se to vezme… v porovnání s dnešními dětmi jsme měli volnější dětství, na druhé straně jsme z hlediska dnešních měřítek mohli vyrůstat jako kůl v plotě. Současné děti mají mnoho příležitostí k osobnímu rozvoji, mají kolem sebe spoustu podnětů, každá druhá hračka je interaktivní… pokud je však takových řízených aktivit nebo hraček, které si hrají skoro samy, mnoho, může být dítě přetížené. Aktivitami, hračkami, podněty.

Jak poznat přetížené dítě?

Dítě, které má naloženo příliš, pociťuje velký stres a mnohdy únavu. Může být agresivní, podrážděné, nesoustředěné. Jeho reakce nejsou přiměřené podnětu, problémy se vystupňují obvykle v době, kdy se k běžné zátěži přidá další stres – nástup do školky nebo do školy, vysvědčení apod. Přetížené dítě poznáte i podle toho, že neumí trávit čas bez programu, neumí se zabavit samo, je pasivní.

Jak dítěti pomoci?

Pokud se přetížení projevuje v poruchách chování, učitelky ve školce nebo škole většinou doporučí návštěvu dětského psychologa. Pokud však některé projevy přetížení pozorujete na svém dítěti už nyní, můžete zkusit omezit jeho aktivity a dopřát mu více volného času. Běžte s ním na procházku do lesa nebo ho nechte, ať si samo zvolí, co chce dělat. Výsledky by se měly dostavit během několika týdnů.

Mohlo by zaujmout...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

20 + 10 =